Mansen Ketut A 30+ vs Dreamers 30+

Mansen Ketut B 55+ vs Silver Bullets 55+

Ukkometsot 45+ vs Rangers 45+

Madcats 30+ vs World All Stars 45+

Madcats 30+ vs Dreamers 30+

World All Stars 45+ vs Silver Bullets 55+

Mansen Ketut A 30+ vs Ukkometsot 45+

Rangers 45+ vs Mansen Ketut B 55+

Madcats 30+ vs Ukkometsot 45+

Dreamers 30+ vs Mansen Ketut A 30+